NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği, dünyada sadece Güneybatı Anadolu’da yaşayan ve günümüzde parçalanmadan dolayı yok oluşun eşiğine gelen Sığla (Günlük) orman toplulukları arasında koridorlar oluşturarak parçaların birleştirilmesi ile bu ormanların yok oluş sürecini tersine çevirmeyi ve Anadolu halklarının sığla ağacını korumaya yönelik ilgilerini arttırmayı hedefliyor.

Sığla ormanların yok oluşun eşiğine gelmesin­deki esas faktör 1950’lerden günümüze sistematik biçimde gelişen kentleşme politikaları sonucu kent­lerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere kırsaldaki orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi olarak bahsedilebilir. Şöyle ki taban suyu yüksek, tarıma … Edit