Başlangıç tarihi belirsiz

Yalova Çevre Platformu

Aktör

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

Ekolojik Yaşam Derneği

EKODER gerek yurtiçi gerekse yurtdışı Organik Tarım hareketlerinden, sürdürülebilir bir yaşam için yapılan çalışmalar ve izlenen stratejiler konusunda üyelerini bilgilendirmek, üyelerin çalışmalara aktif katılımını sağlamak ve gündemi paylaşmak adına, internet üzerinden bir iletişim ağı oluşturmuş ve Bursa’da düzenli toplantılarla üyelerini bir araya getirmektedir. EKODER, temel olarak organik tarımla ilgilenen her kesimi eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla, yeni üretim tekniklerinin, yasal düzenlemelerin ve uluslararası gelişmelerin aktarıldığı kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek üzere projeler geliştirir….

Devamı →

Aktör

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

Aydın Çevre Mücadelesi

Çevre derneği, çevresel amaçları Eskişehir’ de gerçekleştirmek için 1993 yılında kuruldu. Derneğin amaçları; Eskişehir ve çevresinde, doğal çevre ve doğal hayatın korunması, Kamuoyunun çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve çevresine sahip çıkacak erginliğe ulaştırılması, Hava kirliliği ile mücadele edilmesi, Toprak kirliliği ile mücadele edilmesi, Görültü kirliliği ile mücadele edilmesi, Su kirliliği ile mücadele edilmesi, Yeşil alanların korunması ve yeşillendirilmesi, Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve tanıtılması, Çevre ile ilgili olumsuzluklarda ilgililerin uyarılması ve kamuoyuna oluşturulması, Gündem ile ilgili eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması, Habitat kapsamında yere habitatların düzenlenmesi ve yeni planların hazırlanmasına katkı yapmak….

Devamı →

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

GÜMÇED

Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin tarih, kültür, sanat, mimari ve doğa değerlerini tanıtmak, korumak; çevre kirlenmesine karşı önlem alınmasını sağlamak, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak ve bu ilkeler doğrultusunda turizmin gelişmesini desteklemek amacıyla her meslek ve eğilimdeki 46 kişinin 19 Ekim 1990 tarihli ortak dilekçeleriyle kuruldu. Bursa ve çevresinde, ayrıca Türkiye ölçeğinde çevre korumacılığı konusunda önemli görevler üstlendi. Çeşitli etkinliklerde bulundu. Her türlü kirli atıklara karşı gerek eylem planında, gerekse hukuk yoluyla savaşım verdi. Bursa Orhaneli’de kurulu termik santralın çalışmasının, desülfirizasyon donanımı yapılıncaya değin durdurulması yolunda mahkeme kararı alınmasına öncülük etti. Bu hukuksal kazanım, Gökova Termik Santralı için de örnek oluşturdu. Bu arada öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla yarışmalar düzenledi, yayınlar yaptı….

Devamı →

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

EKODOSD

Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği – Ekodosd; Ormanlar, kıyılar ve sulak alanlar gibi insan ve tüm diğer canlılar için yaşamsal önemi olan ekosistemlerin, bitki ve hayvan çeşitliliğinin korunmasını amaçlayan çalışmalar yapmakta, farkındalık yaratmakta, tarihin ve kültürün korunmasına ve tanıtılmasına yönelik araştırmalar ve projeler yürütmektedir. Aynı zamanda Ekoturizm etkinliklerinin alt yapısını oluşturmaya gayret etmektedir. Kuş gözlemciliği, Botanik, Trekking, Otantik köy turları, yerel festivaller, kültür turları gibi etkinlikleri koruma-kullanma dengesi gözeterek ve turizme kazandırmaya çalışarak, bu etkinliklerin yöre insanının ekonomisine katkı yapmasını ve onların doğal ve kültürel kaynakları daha korumacı bir şekilde yaklaşmalarını hedeflemektedir. EKODOSD’un çalışma alanları içinde Kuşadası ve çevresi, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Beşparmak Dağları(LATMOS), Bafa Gölü Tabiat Parkı, Azap Gölü, Büyük Menderes Nehri ve otantik köyler…

Devamı →

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

Natura

NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği, dünyada sadece Güneybatı Anadolu’da yaşayan ve günümüzde parçalanmadan dolayı yok oluşun eşiğine gelen Sığla (Günlük) orman toplulukları arasında koridorlar oluşturarak parçaların birleştirilmesi ile bu ormanların yok oluş sürecini tersine çevirmeyi ve Anadolu halklarının sığla ağacını korumaya yönelik ilgilerini arttırmayı hedefliyor….

Devamı →

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

Taş Ocakları ile Mücadele Platformu

Bu platform Taş ocaklarının doğaya ve insana verdiği zararların önlenmesi amacıyla kuruldu. Ormanların, canlıların ve doğal kaynaklarımızın yok olmasına neden olan taş ocakları gün geçtikçe ülkemizin dört bir tarafını sararken, taş ocakları ile lokal mücadelelerde yayılmaktadır. Bu mücadelelerin daha örgütlü bir şekilde geliştirilmesi için deneyimlerimizin bu platformda paylaşılması ve tartışılması fayda sağlayacaktır….

Devamı →

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

Ergene Platformu

Başlangıç tarihi belirsiz

Turgutlu Çevre Platformu

Başlangıç tarihi belirsiz

Doğader

DOĞADER – Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği, 2005 yılında Bursa’da kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalarla gerek yerel, gerekse ulusal boyutta doğaya yönelik yıkımlara karşı mücadeleler içinde yer alan DOĞADER, çalışmalarını üyelerinin etkin katılımıyla sürdürmektedir. Amaçlarımız, Egemen politikaların günümüzdeki uygulama biçimi olan kapitalizmin, doğa üzerindeki baskı ve zorbalığını ortadan kaldırıp, doğa ile uyumlu bir toplumsal yaşamın oluşması yönünde çaba harcarken, doğa ve insan üzerinde en büyük yıkımı yapan savaşlara ve her türlü sömürüye karşı insan onurunu, barışı, eşit ve paylaşımcı bir geleceği örgütlemektir. İlkelerimiz, Üyelerimizin etkin katılımı ile oluşan paylaşımcı yürütme ilkesiyle, bir yandan doğa ve çevre sorunlarına hukuksal ve eylemsel mücadelelere girişirken, diğer yandan söyleşi, seminer ve doğa yürüyüşleri gibi etkinliklerle, farkındalık yaratan çalışmalar yapmaktır. Doğa sporlarına yönelik…

Devamı →

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

WWF Türkiye

100’den fazla ülkede çalışmalar yürüten uluslararası bir doğa koruma kuruluşuyuz. Küresel ölçekte bir değişim yaratmaya, yeryüzünün en değerli yaşam alanlarını ve canlı türlerini korumayı hedefliyoruz. Doğa korumanın ülke sınırlarını aşan boyutu nedeniyle, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik mücadelemizde ülkeler arasında işbirliklerinin gerçekleşmesine öncülük ediyoruz. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 1996 yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin öncülüğünde kurulmuş, 2001 yılında ise WWF’nin Türkiye ulusal kuruluşu olarak WWF-Türkiye ünvanını almıştır. WWF-Türkiye çalışmalarını bağışlar ve kurumsal sponsorluklar ile yürüten kâr amacı gütmeyen bağımsız bir vakıftır ve doğa korumada 30 yılı aşkın süredir sayısız başarılı projeye imza atmıştır. WWF-Türkiye küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi gibi insan kaynaklı olan, hem doğal yaşam alanlarının hem de türlerin kaybıyla sonuçlanan tehditleri durdurmayı amaçlar. Mevcut süreçleri…

Devamı →

Aktör

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

Karadeniz İsyandadır

Hidroelektrik Santrali (HES) projelerinin ilk girdiği vadilerden biri olan Rize Çayeli Senoz Vadisi’nden gençler, vadilerindeki tahribatı kamuoyuna duyurmak için 2009 yılının kasım ayında Üsküdar’da bulunan Karadeniaz Elektrik A.Ş önünde eylem yapar. Eylemde Karadenizliler ve bir çok ekoloji grubu bulunmaktadır. Eylemin değerlendirilmesinde Karadeniz‘de sürdürülen talan ve rant projelerine karşı ulaşılabilen her alanda özellikle büyük şehirlerde mücadelenin yükseltilmesi ve sesinin duyulur hale getirilmesi noktasında karar verildi. Bu amaçla 25 Aralık 2009 tarihinde yapılan anonim bir çağrıyla 1.Karadeniz Formu toplandı. Bu forumda büyük çoğunluğu Karadenizli olan insanlar, Karadeniz İsyandadır Platformu’nun kurulmasına karar verdiler. Karadeniz İsyandadır Platformu, konuyla doğrudan ilgili ve duyarlı bireylerin bileşiminden oluşan bir platformdur. Kolektif şekilde karar alır. Çalışma şekli gönüllülerden oluşur. Genel olarak Karadeniz’in özel bir eko-sistemler topluluğunu barındırdığının farkındalığıyla…

Devamı →

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

EGEÇEP

EGEÇEP – Ege Çevre ve Kültür Platformu, çevre gönüllüsü, doğal ve kültürel varlıkların korunması konusunda duyarlı sivil toplum kuruluşları ile bireysel katılımcılar tarafından 25 Aralık 2005 tarihinde kuruldu. EGEÇEP, doğal ve kültürel varlıkların, çevre sağlığı ve canlı yaşamının korunması konusunda çalışmalar yapan, sendika, dernek, meslek odası, sivil inisiyatif, platform ve diğer insan topluluklarının ve tek tek bireylerin çalışmalarını, sorunları ortaklaştırmak, güç birliğini sağlamak, bu oluşumların sözcülüğünü üstlenmek, gerekli yasal, bilimsel ve örgütsel destekleri sağlamak üzere çalışmalar yapar. Egeçep fonlardan para almaz, giderlerini kendi bileşenlerinin katkılarından karşılar. EGEÇEP anti-kapitalisttir. Küresel sermayenin istek ve tercihlerine göre dizayn edilen neoliberal politikaların uygulanması sonucu, yaşam alanları kirlenmekte ve yok olmakta, çevre sağlığı ve canlı yaşamı tehlikeye girmektedir. Savaşlar insanlarla birlikte tüm canlıları yok edip…

Devamı →

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), odak noktası Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce illerinin içinde ve Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin kuzeyinde yer alan, Karadeniz ve Marmara kıyısı boyunca uzanan bölgede yer alan son orman alanları ile birlikte su havzaları, tarım alanları, çok sayıda endemik bitki ve hayvan türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bütüncül bir ekolojik alanın varlığını sürdürebilmesini savunan, bu amaç doğrultusunda; ölçeği ve gerekçesi ne olursa olsun doğaya, akla, bilime dayanmayan her türlü kentsel-kırsal projenin durdurulması için örgütlenen, mücadele eden, özgür ve gönüllü bireylerin oluşturduğu bir harekettir….

Devamı →

Emtia

Etki

Başlangıç tarihi belirsiz

Doğa Derneği

Doğa Derneği, 2002 yılında kurulmuş merkezi Ankara’da bulunan ulusal bir sivil toplum kuruluşudur. Kısa adıyla DD, doğa ve insanı birbirinden ayrı görmeyerek, önemli doğa alanları başta olmak üzere tüm Türkiye’de doğanın yaşatılması için çalışmaktadır….

Devamı →

Emtia

Etki