Ekolojik Yaşam Derneği ● STK 

EKODER gerek yurtiçi gerekse yurtdışı Organik Tarım hareketlerinden, sürdürülebilir bir yaşam için yapılan çalışmalar ve izlenen stratejiler konusunda üyelerini bilgilendirmek, üyelerin çalışmalara aktif katılımını sağlamak ve gündemi paylaşmak adına, internet üzerinden bir iletişim ağı oluşturmuş ve Bursa’da düzenli toplantılarla üyelerini bir araya getirmektedir. EKODER, temel olarak organik tarımla ilgilenen her kesimi eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla, yeni üretim tekniklerinin, yasal düzenlemelerin ve uluslararası gelişmelerin aktarıldığı kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek üzere projeler geliştirir.