Yapım Aşamasında

Çevre Atlası; çevresel problemleri belgeleyen, arşivleyen ve mekânsal olarak görselleştiren bir arşiv platformudur. Çevre sorunlarından etkilenen veya mücadele yürüten toplulukların deneyimlerini çabalarını görünür hale getirmeyi ve katılımcılık yoluyla bir veri dayanışması ortamı yaratmayı amaçlıyoruz. Çevre mücadelesi konusunda edinilen birikimi bir araya getirerek bütüncül bir bakış sunmayı ve herkesin erişimine açık bir referans kaynağı olmayı umuyoruz.

Platform

Çevre Atlası, harita temelli bir arşiv platformudur. Arşivde yer alan her vaka yeryüzü üzerinde kesin bir noktayı ifade eder. Tüm çevre problemleri, bir arada harita üzerinde görüntülenebilir ve farklı veri katmanları ile zenginleştirilebilir. Vakalar bazı temel sınıflandırma terimlerine göre tasnif edilir. Çevre problemi söz konusu olan vakanın türü, etkileri, sorumlu aktörleri gibi bazı temel terimlere göre sınıflandırılarak kayıt altına alınır.

Veri

Çevre Atlası arşivinde yer alan bilgiler farklı kaynaklardan derlenerek bir araya getirilmiştir. Faydalandığımız başlıca kaynaklar arasında Türkiye Çevre Adaleti Haritası, Ekoloji Almanağı, Polen Ekoloji Aylık Bültenleri yer almaktadır.

İletişim

[email protected]


CC Licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)