Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ● STK ● Türkiye 

Çevre derneği, çevresel amaçları Eskişehir’ de gerçekleştirmek için 1993 yılında kuruldu. Derneğin amaçları; Eskişehir ve çevresinde, doğal çevre ve doğal hayatın korunması, Kamuoyunun çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve çevresine sahip çıkacak erginliğe ulaştırılması, Hava kirliliği ile mücadele edilmesi, Toprak kirliliği ile mücadele edilmesi, Görültü kirliliği ile mücadele edilmesi, Su kirliliği ile mücadele edilmesi, Yeşil alanların korunması ve yeşillendirilmesi, Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve tanıtılması, Çevre ile ilgili olumsuzluklarda ilgililerin uyarılması ve kamuoyuna oluşturulması, Gündem ile ilgili eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması, Habitat kapsamında yere habitatların düzenlenmesi ve yeni planların hazırlanmasına katkı yapmak.

2003-2004 yılları arasında Kütahya ilindeki çeşitli sanayi kuruluşlarının Porsuk çayına bıraktıkları deşarj sularında kirlilik ölçümü yapılmıştır. Başlıca kirlilik parametreleri olan pH, BOI, KOI, AKM, Kurşun, Kadmiyum, Yağ ve Gres, Toplam Fosfor analizleri yapılmış ve elde … Edit