Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği

Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin tarih, kültür, sanat, mimari ve doğa değerlerini tanıtmak, korumak; çevre kirlenmesine karşı önlem alınmasını sağlamak, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak ve bu ilkeler doğrultusunda turizmin gelişmesini desteklemek amacıyla her meslek ve eğilimdeki 46 kişinin 19 Ekim 1990 tarihli ortak dilekçeleriyle kuruldu. Bursa ve çevresinde, ayrıca Türkiye ölçeğinde çevre korumacılığı konusunda önemli görevler üstlendi. Çeşitli etkinliklerde bulundu. Her türlü kirli atıklara karşı gerek eylem planında, gerekse hukuk yoluyla savaşım verdi. Bursa Orhaneli’de kurulu termik santralın çalışmasının, desülfirizasyon donanımı yapılıncaya değin durdurulması yolunda mahkeme kararı alınmasına öncülük etti. Bu hukuksal kazanım, Gökova Termik Santralı için de örnek oluşturdu. Bu arada öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla yarışmalar düzenledi, yayınlar yaptı.

Balıkesir’deki Eğridere kirlilik sebebiyle tehlike saçıyor. Biyogaz dönüşüm şirketinin atıklarıyla kirletilen derede ağır metaller olduğunu söyleyen yurttaşlar, Manyas Kuş Gölü’ne akan derenin “zehir” aktığını ve göldeki balık türünün 23’ten 4’e kadar düştüğünü söylüyor. Edit